Start Nyhetsarkiv Bibliotek Galleri Medlemmar Anslagstavla Kontakt

OVK

av Rolf Johansson 24 nov 2017, 16:58

OVK

 Nu är det dags för ventilationskontroll i vår fastighet

 OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet enligt plan- och bygglagen.

I vårt hus skall detta ske vart 6:e år.

Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Kontrollen ska göras av en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Föreningen har anlitat företaget LKE-teknik AB för detta arbete.

 OVK kommer att genomföras den 5 december kl. 08.00 – 18.00 och vid behov även den 6 december

 Det betyder att vi behöver ha tillgång till samtliga lägenheter dessa dagar.

 Är ingen hemma dessa dagar går det bra att lämna märkt nyckel till undertecknad i portalen tisdag den 5 december kl 07.30.

 Återlämnande av nyckel sker personligen på tisdag kväll ev. onsdag kväll.

 Har du frågor eller funderingar – skriv ett mail eller ring mig.

 För styrelsen

Rolf J