Start Nyhetsarkiv Bibliotek Galleri Medlemmar Anslagstavla Kontakt

Föreningsstämma - Motioner

av Rolf Johansson 18 jan 2018, 10:42

Föreningsstämma i Brf Fyrtornet 5 kommer att äga rum den 17 maj 2018. Särskild kallelse kommer senare.

Inför stämman vill vi påminna om att medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast den 1 februari. (Stadgar 31 §)

Styrelsen

/RJ