Start Nyhetsarkiv Bibliotek Galleri Medlemmar Anslagstavla Kontakt

OVK arbeten startar tisdag 22 maj - avlämning nycklar

av Crister Sahlén 15 maj 2018, 21:52

Hej,

 

De planerade arbetena kring OVK kommer att påbörjas nu på tisdag 22 maj. Arbetena kommer att utföras med start i gathuset, våningsplan 5 och arbeta sig nedåt. Troligt är att första veckans arbete kommer att inkludera våningsplan 5 samt eventuellt del av plan 4.

 

Berörda medlemmarna till lägenheterna på plan 5 samt 4 (lgh A1401-1503) ombeds att lämna nyckel uppmärkt med lägenhetsnummer till Mats och hantverkarna som tar emot tisdag 22 maj kl. 0800–0815 nere i entrén mot Folkungagatan.
Har ni ej möjlighet att lämna vid denna tidpunkt så går det bra att lämna nyckel uppmärkt med lägenhetsnummer till Crister Sahlén, lgh 1502 gårdshuset senast måndag 21 maj kl. 2100.

 

Mer information kommer att ges löpande kring när nycklar till övriga lägenheter behöver lämnas.

 

Vänliga hälsningar,

 

Styrelsen Brf Fyrtornet 5 genom Crister


8 kommentarer

Crister Sahlén

13 okt 2018, 20:53

Hej,

Föreningen har nu fått en ny tid för efterbesiktning av de genomförda arbetena kring OVK:

Torsdag 18 oktober med start kl. 09.00.

Medlem som inte kan vara hemma lämnar nyckel uppmärkt med lägenhetsnummer till Crister Sahlén, lgh 1502 gårdshuset senast tisdag 16 oktober kl. 21.00.

Flera av er har lämnat nyckel sedan tidigare men de bostäder till vilka vi saknar nycklar är följande (x=har vi; A1001=behöver vi inte):

A1001 Behöver vi inte
A1101 x
A1102 x
A1103 x
A1201 x
A1202 x
A1203 saknas
A1301 x
A1302 Kan vara en av omärkta
A1303 Kan vara en av omärkta
A1401 x
A1402 x
A1403 saknas
A1501 saknas
A1502 x
A1503 x


B1101 saknas
B1102 x
B1103 saknas
B1201 x
B1202 saknas
B1203 saknas
B1301 x
B1302 x
B1303 saknas
B1401 saknas
B1402 saknas
B1403 saknas
B1501 x
B1502 x

Utöver det har vi även 4 nycklar som inte är märkta och därmed inte vet var de går. Två sitter på nyckelknippa tillsammans med A1301, de andra är ensamma.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Fyrtornet 5 genom Crister

Britt-Marie Westerlund

1 okt 2018, 14:03

Hej Crister,om besiktningen inte sker denna vecka behöver jag mina nycklar MVH BM
lägenhet A1203

Crister Sahlén

27 sep 2018, 20:28

Den efterbesiktning av OVK arbeten som var inplanerad till torsdag 27 september blev tyvärr inställd under dagen av besiktningsmannen med hänvisning till privata skäl.
Styrelsen har idag inget nytt datum för när besiktningen kan tänkas genomföras men kommer givetvis att komma med information kring detta så snart vi har denna information.
För de av er som önskar få tillbaka era avlämnade nycklar kontakta fyrtornet5@gmail.com med ert lägenhetsnummer så ombesörjer Crister detta.
Dock så kan medlemmar som berörs av pågående fuktskada och stambyte ej återfå nycklar då dessa behövs av hantverkarna.

Med vänlig hälsning
Crister för Styrelsen Brf Fyrtornet 5

Crister Sahlén

19 sep 2018, 18:33

Hej,

De genomförda arbetena kring OVK kommer att efterbesiktigas på torsdag 27 september.

Då vi inte vet vid vilken exakt tidpunkt detta kommer ske under dagen (hantverkare Mats med kollega tar emot då de är på plats) uppmanas de medlemmar som inte kan vara hemma att lämna nyckel uppmärkt med lägenhetsnummer till Crister Sahlén, lgh 1502 gårdshuset senast tisdag 25 september kl. 2100.
Flera av er har redan lämnat nyckel sedan tidigare. Är ni osäkra på om ni fått tillbaka den så stäm av med mig så kontrollerar jag mot de nycklar jag fysiskt har.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Fyrtornet 5 genom Crister

Crister Sahlén

4 jun 2018, 14:43

Hej,

Arbetet med OVK går in i sitt slutskede och en ombesiktning kommer att äga rum för att se om åtgärderna som genomförts gör så att föreningen uppfyller gällande OVK regelverk och krav.
Vid ombesiktningen behöver besiktningsman tillträde till samtliga lägenheter under en och samma dag. De medlemmar som inte sedan tidigare lämnat nycklar kommer att ombes göra detta inför ombesiktningen om man inte har möjlighet att vara hemma då. Mer information om när ombesiktningen sker återkommer styrelsen med inom kort.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Fyrtornet 5 genom Crister

Crister Sahlén

28 maj 2018, 22:17

Hej,
Arbetena går fortsatt snabbt framåt och det är därmed dags för medlemmar på plan 1 i gathuset att lämna nycklar (lgh A1101-1103).

Även medlemmar i gårdshuset (B1301-1502) ombeds lämna nycklar om ni inte är hemma dagtid då hantverkarna kommer. Arbetet i gårdshuset beräknas påbörjas i mitten av veckan.

Berörda medlemmar ombeds att lämna nyckel uppmärkt med lägenhetsnummer till Mats och hantverkarna som tar emot onsdag 30 maj kl. 0800–0815 nere i entrén mot Folkungagatan.

Har ni ej möjlighet att lämna vid denna tidpunkt så går det bra att lämna nyckel uppmärkt med lägenhetsnummer till Crister Sahlén, lgh 1502 gårdshuset senast tisdag 29 maj kl. 2100.

Mer information kommer att ges löpande kring när nycklar till övriga lägenheter behöver lämnas.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Fyrtornet 5 genom Crister

Crister Sahlén

23 maj 2018, 17:27

Hej,
Arbetena går framåt över förväntad takt och Mats med hantverkskollegor behöver därmed nycklar till lägenheter på plan 3 samt 2 (lgh A1201-1303).

Berörda medlemmar ombeds att lämna nyckel uppmärkt med lägenhetsnummer till Mats och hantverkarna som tar emot fredag 25 maj kl. 0800–0815 nere i entrén mot Folkungagatan.

Har ni ej möjlighet att lämna vid denna tidpunkt så går det bra att lämna nyckel uppmärkt med lägenhetsnummer till Crister Sahlén, lgh 1502 gårdshuset senast torsdag 24 maj kl. 2100.

Mer information kommer att ges löpande kring när nycklar till övriga lägenheter behöver lämnas.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Fyrtornet 5 genom Crister

Crister Sahlén

21 maj 2018, 21:00

Hej,
en ödmjuk påminnelse från styrelsen att berörda medlemmarna till lägenheterna på plan 5 samt 4 (lgh A1401-1503) ombeds att lämna nyckel uppmärkt med lägenhetsnummer till Mats och hantverkarna som tar emot tisdag 22 maj kl. 0800–0815 nere i entrén mot Folkungagatan då arbetena för OVK börjar.